MEN@TEKS

Gelişmiş Tekstil Yönetim Paneli

Bizler müşterimizin tüm iş akışlarının bir anda değiştirildiği "big-bang" yaklaşımına karşılık "step by step" yaklaşımını tercih ederiz. Bu konudaki en büyük yardımcımız Microsoft"un bileşen teknolojisidir. Binlerce implementasyondan elde edilen tecrübeler ile oluşturulmuş metoloji ve destek araçları yardımı ile uygullamalarımızı adım adım ve seri biçimde devreye alır, işlerinizi kesintiye uğratmamak için gerektiğinde çalışan mevcut sistemlerimizden de yararlanırız. Son yıllarda, bir işletmenin tüm ihtiyacını karşılamak üzere ERP,ERPII,MRS,CRÖ vb gibi(sihirli 3 ler) yazılımları çıkmış olsa da , bu tür yazılımlardaki karmaşık ve kolay konfigüre edilemeyen yapı, uzun uygulama süreleri,yüksek maliyer gibi etkenlerü işletmeleri farklı fakat birbiriyle konuşabilen sektörel uygulamalar kullanmaya itmiştir. Birçok firma, herhangi bir yazılım satın almadan önce yazılımın veri paylaşımını destekleyip desteklemediğni, müdahaleye açık bir yapısı olup olmadığnı sorgulamaya yönelmiştir. Biz,tün üretin işletmelerinde edindiğmiz deneyim doğtultusunda müşterimize YALIN ÜREYİMİ önermekte birlikte butik çalışmalara (firmaya ve yapıya uygun yazılımlar) ön plana çıkmaktayız

ülkemizdeki ekonomik koşullar ışıgında şirketlerin bilgi işlem yatırımlarını kısa vadeli planlarına ekllediği bu günlerde geri kalmamak için organizasyonunuzdaki iş süreçlerinizin ve süreçler arası bilgi akışının ne derece efektif olduğunu sorgularının tam zamanıdır . Bu süreçte yanınıza alacağnız partner ve proje lideri çok önemlidir .

Tekstil tecrübenizi, işletme gücünüze taşımak istemez misiniz ?


Tekstil sektörünün tüm süreçlerinde geliştirdiğimiz Men@Tex Tekstil Yönetim Programıişletmelerin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılanabilmesi için üretim,yönetim kaynaklarının en etkin en verimli şekilde planlanması,koordinasyonu ve kontrol edilmesi ,doğru veriye en hızlı bir şekilde ulaşması fonksiyonlarını bulunduran bir yazılımdır.Men@Tex Tekstil Yönetim Programı, Windows 200/2003 server işletim sisteminde çalışan ,visual Basic 6.0 ile yazılmış Microsoft SQL 2000 database kullanan, Microsoft eXhance Server 200 ve outlook 2000 ile online entegre çalışan çok kullanıcılı şifreli ,windowns tabanlı Bir Tekstil Yönetim ve Takip Programıdır. Men@Teks, Tekstil işletmelerinde Aşamalarını en kolay şekilde takip edilmesini sağlayan kolay kullanım özelliğine sahip bir paket programıdır. İstenildiğinde Men@Tex Tekstil Yönetim Programı , barkod'lu üretim takibine hazır alt yapıdadır. Yine talep edildiğinde Mobil uygulamalar ile entegre çalışabilmekte beraber internet ortamındakş uygulamalara çok kolay bir şekilde optimizasyonu yapabilir. Men@Tex kullanma hazır modüllerinin yanı sıra her işletmenin yapısına ugun şekilde talepler karşılanacak şekilde uyarlanmaktadır . Bu şekilde işletmelrin Men@Teks programından en yüksek verim almaları sağlanmaktadır.

designicon

Neden Men@Tex

• Üretim kapesitenizi verimli kullanıyormusunuz ?

• Verimliliğniz yüksekmi ?

• Kendi alanınızda fark yaratmak istiyormusunuz ?

• Kalitenizi arttırmak istiyormusunuz ?

• İşlemlerinizi hızlı yapabiliyormusunuz ?

• Doğru veriye hızlı erişebiliyormusunuz ?

• Sipariş ve üretim maliyetinizi biliyormusunuz ?

• Reçete maliyetlerinizi biliyormusunuz ?

• Müşteri menmuniyetini arttırmak istiyormusunuz ?

• Planlamanız ne kadar dinamil ?

• Müşteri sipariş durumunu izliyormusunuz ?

• Kazanan doluluk durumunu izliyormusunuz ?

• Daha isabetli müşteri analizi yapabiliyormusunuz ?

•Planlanan ile gerçekleşen arasındaki sapmanız ne kadar ?

leftimage